صمیمی، رضا (مشهد ۱۲۹۳ـ۱۳۷۰ ش)

صمیمی، رضا (مشهد ۱۲۹۳ـ۱۳۷۰‌ش)

از آثار صمیمی
از آثار صمیمی

نقاش ایرانی. آثارش اغلب تک‌چهره، نقش اشیا و طبیعت‌پردازی‌اند و از شیوۀ نقاشی رامبرانت مایه دارند. رضا صمیمی بعدها در تهران هنرآفرینی‌اش را پی گرفت. در ۱۳۳۰‌ش به فرانسه رفت، و در مدرسۀ هنرهای زیبای پاریس (بوزار) درس خواند؛ و در موناکو اقامت گزید. پیرزن ریسنده از آثار اوست.