صندوق کابلی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

صندوق کابُلی

صندوق وسایل و لباس‌های رقص و نمایش دسته‌های مطربی. علت این نام‌گذاری روشن نیست. کسی ‌که این صندوق‌ها را در دسته‌های مطربی حمل می‌کرد، در مقایسه با دیگر اعضای دسته کمترین دستمزد را دریافت می‌کرد، و صندوق‌کش یا شال‌کش نامیده می‌شد.