صومعه سرا، شهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\2' به '<!--2')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

صومعه‌سرا، شهر

واقع در استان گیلان، و مرکز اداری شهرستان صومعه‌سرا. با ارتفاعی حدود پنج متر پایین‌تر از سطح دریاهای آزاد در جلگه‌ای ساحلی در ۲۵۱‌کیلومتری شمال غربی تهران و ‌۲۵کیلومتری غرب رشت، سر راه رشت به ماسال و هشتپر قرار دارد. اقلیم این شهر معتدل مایل به گرم و مرطوب و جزو مناطق پرباران است. جمعیت آن ۳۷,۴۳۷ نفر است (۱۳۸۵). یک‌شنبه‌بازار و مسجد جامع هم دارد.