طبریه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\2' به '<!--2')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

طَبَریّه (Tiberias)

نمايي از شهر طبريه

شهری در شمال شرقی فلسطین اشغالی بر کرانۀ غربی دریاچۀ طبریه (دریای جلیل)، ۲۰۵ متر پایین‌تر از سطح دریا، با ۴۰۱۰۰ نفر جمعیت (برآورد ۱۹۹۵). منابع درآمد آن از ماهی‌گیری، کشاورزی و جهانگردی است. هرود آنتیپاس، این شهر را در ۲۶م به نام امپراتور تیبریوس بنیاد کرد و از معدود شهرهای باستانی است که هنوز در این منطقه پابرجا مانده است. در دوران باستان پس از انهدام اورشلیم، این شهر از مراکز یهود شد و در گسترش دین یهود نقشی مهم و در پیدایش تلمود فلسطینی (مشنا) تأثیر فراوان داشت. در سال ۱۳ق به تصرف مسلمانان درآمد. در جنگ‌های صلیبی مسیحیان بر آن مسلط شدند. در ۵۸۳ق صلاح‌الدین ایوبی این شهر را بازپس گرفت. صومعۀ پطروس قدیس و چند تن از قدیسان یهودی در طبریه است. در دهۀ ۱۹۲۰م اکثر ساکنانش یهودی بودند و با تشکیل رژیم صهیونیستی (۱۹۴۸) اهالی عرب شهر از آن‌جا گریختند. چشمه‌ها و حمام‌های آب گرم طبریه از عهد عتیق معروف بوده‌اند و اکنون نیز از جاذبه‌های جهانگردی شمرده می‌شوند. دو زمین‌لرزۀ شدید (۱۸۳۷ و ۱۹۲۷) و سیل هولناک ۱۹۳۴ به این شهر آسیب‌های بسیار رسانید.