طرقبه، شهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

طُرقَبِه، شهر
واقع در استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، و مرکز اداری بخش طُرقَبِه. با ارتفاع ۱,۳۰۰ متر، در ‌۲۲کیلومتری غرب مشهد در کوه‌پایۀ شمالی کوه‌های بینالود، سر راه مشهد به جاغرق و تَقَندر قرار دارد. اقلیم این شهر معتدل و خشک و جمعیت آن ۱۳,۲۰۰ نفر است (۱۳۸۵). مسجدی از روزگار سلطنت شاه‌عباس دوم صفوی دارد.