ظاهر عباسی

ظاهِر عباسی ( ـ۶۲۳ق)

ابونصر محمد بن ناصر، ملقب به الظاهر بامرالله، سی‌وپنجمین خلیفۀ عباسی (۶۲۲ـ۶۲۳ق). پس‌ از مرگ‌ پدرش، در حالی‌که بیش از ۵۰ سال داشت،‌ به‌ خلافت‌ رسید. گفته ‌شده‌ پس‌ از عمر بن‌ عبدالعزیز، خلیفه‌ای‌ به‌ دادگری‌ و رعیت‌پروری‌ نظیر او نیامده‌ است‌. وی‌ اموال‌ غصب‌شده‌ را به‌ صاحبانش‌ بازگرداند، زندانیان‌ را آزاد کرد، همۀ‌ عوارض‌ و مالیات‌ را در کشور لغو کرد و فرمود تا همان‌ ضابطۀ‌ خراج‌ قدیم‌ در سراسر‌ عراق برقرار شود. همچنین،‌ در شب‌ عید قربان‌، ۱۰۰هزار دینار میان‌ علما و صالحان‌ پخش‌ کرد. ظاهر پس‌ از نُه‌ ماه‌ خلافت‌ درگذشت‌. گفته‌اند‌ که‌ حاجبش‌ او را به‌قتل رساند‌.