عارف بخارایی، ملا محمد شریف (قرن ۱۳ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

عارف بخارایی، ملّا محمّد شریف (قرن ۱۳ق)

شاعر و تاریخ‌نگار تاجیک، فرزند محمدتقی (نقی)، متولد بخارا‌. وقایع‌نگار دربار امیرشاه‌ مراد و امیرحیدر منغیتی‌ بود. کتاب تاج‌التواریخ‌ را در تاریخ‌ امیران‌ اشترخانی‌ و منغیتی‌ نوشت‌. دیوان اشعار او حاوی ۳هزار بیت است‌.