عارف بخارایی، ملا محمد شریف (قرن ۱۳ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '00-->\' به '00-->')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

عارف بخارایی، ملّا محمّد شریف (قرن ۱۳ق)

شاعر و تاریخ‌نگار تاجیک، فرزند محمدتقی (نقی)، متولد بخارا‌. وقایع‌نگار دربار امیرشاه‌ مراد و امیرحیدر منغیتی‌ بود. کتاب تاج‌التواریخ‌ را در تاریخ‌ امیران‌ اشترخانی‌ و منغیتی‌ نوشت‌. دیوان اشعار او حاوی ۳هزار بیت است‌.