عشق آباد (ایران)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

عشق‌آباد (ایران)

شهری در استان خراسان رضوی، شهرستان نیشابور، و مرکز اداری بخش میان جلگه. در دشتی در ۸۲کیلومتری جنوب غربی مشهد و دوازده‌کیلومتری جنوب غربی نیشابور، سر راه نیشابور به کاشمر قرار دارد. اقلیم این شهر معتدل نسبتاً گرم و خشک است.