عیدگاه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

عیدگاه

محله‌ای قدیمی در جنوب شرقی مشهد بود و یکی از دروازه‌های شهر به نام طرق در این محله قرار داشت. احتمالاً به‌سبب برگزارشدن مراسمی در عیدهای مذهبی به این نام شهرت یافته بود. بعضی معتقد بودند چون در حملۀ ازبک‌ها به خراسان، در دورۀ صفوی، مردم این محله قتل‌عام شده بودند به این نام خوانده می‌شد. مصلّای شهر که تنها ایوان کاشی‌کاری‌شدۀ بلند و زیبا و کتیبه‌ای به تاریخ ۱۰۸۷ق از آن‌ باقی مانده، در این محله بود. بخشی از عیدگاه، یهودی‌نشین و به محلۀ جهودها معروف بود. ساکنان آن کاسب و پیشه‌ور بودند و چندین کارگاه شال‌بافی در آن دایر بود. از قسمت‌های آن تکیۀ بکتاشی‌ها و مدرسه و یک گورستان بود.