عینک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

عینک (glasses)

عينک

یک جفت عدسی قرار‌گرفته در قاب، برای اصلاح یا افزایش دید. عینک در جلو چشم‌ها قرار می‌گیرد. عیوب متداول چشم که با عدسی تصحیح می‌شوند عبارت‌اند از نزدیک‌بینی، دوربینی، و آستیگماتیسم که به ترتیب با استفاده از عدسی‌های کروی - مقعر، محدب، و عدسی‌های استوانه‌ای اصلاح می‌شوند. عدسی‌های کروی و استوانه‌ای را می‌شود ترکیب کرد. عینک‌های دوکانونی، که از ترکیب دو عدسی با انحناهای متفاوت ساخته می‌شوند، هم دید دور را تصحیح می‌کنند و هم برای مطالعه مناسب‌اند. عینک‌هایی با کانون متغیر نیز همین اثر را دارند، بدون این‌که بین دو عدسی خطی دیده شود. احتمالاً عینک را راهبی فلورانسی در قرن ۱۳م اختراع کرد. در آن زمان کمتر کسی به نقص بینایی خود پی می‌برد. پس از اختراع چاپ، تقاضا برای عینک به‌سرعت افزایش یافت. اکنون با استفاده از شیشه‌های حساس به نور عدسی‌هایی می‌سازند که در نور شدید تیره می‌شوند و در محیط‌هایی با نور معمولی به رنگ عادی برمی‌گردند. همچنین، استفاده از عدسی‌های سبک پلاستیکی و نیز عدسی‌های تماسی یا کنتاکت ‌لنز[۱]، که به جای عینک به‌کار می‌روند، متداول شده است.

 


  1. contact lens