غلامرضا خان فتح السلطنه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

غلامرضا خان فتح السلطنه ( -1318ق)

غلامرضا خان فتح السلطنه
درگذشت 1318ق
ملیت ایرانی
شغل و تخصص اصلی دولتمرد
گروه مقاله تاریخ ایران
خویشاوندان سرشناس حسینقلی خان ابوقداره (پدر)

معروف به «ابوقداره» دولتمرد ایرانی دورۀ قاجار. فرزند حسینقلی خان ابوقداره بود و در زمان حکومت پدرش به سبب سرکوب عشایر سگوند، ناصرالدین‌شاه به وی لقب «فتح‌السلطنه» داد. در 1318ق والی پشتکوه شد و در انقلاب مشروطه در صف مستبدین قرار گرفت و از سالارالدوله حمایت کرد. در واقعۀ تعطیلی مجلس و تهدیدات روس‌ها از مهاجران و تشکیل دولت ملی در کرمانشاه حمایت کرد. در جنگ جهانی اول، به نفع ملّیون در صف دول متحد به نفع قوای آلمانی و عثمانی وارد جنگ شد و یک اسکادران روسی را به سختی شکست داد. با کودتای 3 اسفند 1299ش رضاخان به مخالفت پرداخت و با شیخ خزعل و امیرمجاهد بختیاری، کمیتۀ «قیام سعادت» را تشکیل داد تا همراه اقلیت مجلس و سیدحسن مدرس، احمدشاه را به ایران بازگردانند، اما با تصرف خوزستان و دستگیری شیخ خزعل به دست رضاخان، به عراق گریخت.