فارسی، جزیره

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

فارسی، جزیره

جزیرۀ کوچکی در خلیج فارس در استان بوشهر. در دوراب‌های ۱۲۵کیلومتری جنوب غربی بندر بوشهر قرار دارد. طول جزیره ۵۷۰ متر و مساحت آن ۲۵ هکتار است.