فارسی، جزیره

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

فارسی، جزیره

جزیرۀ کوچکی در خلیج فارس در استان بوشهر. در دوراب‌های ۱۲۵کیلومتری جنوب غربی بندر بوشهر قرار دارد. طول جزیره ۵۷۰ متر و مساحت آن ۲۵ هکتار است.