فانوس دریایی، منار

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 08:03, 25 December 2022 by Shahraabi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

فانوس دریایی، مَنار

در ابتدای خیابان مطهری در بندر انزلی از دورۀ قاجار. در دورۀ فتحعلی‌شاه برای راهنمایی و هدایت کشتی‌ها احداث شد. برجی آجری و چهارگوشه با بیست متر ارتفاع است که تا ساعتی که بالای آن نصب شده، ۱۴۸ پله می‌خورد و به این جهت به برج ساعت نیز شهرت دارد. به نوشتۀ رابینو، که در اواخر دورۀ قاجار آن را دیده بود، ۳۵ متر ارتفاع داشت. شماری آن را از دورۀ آقامحمدخان و یک برج دیده‌بانی نظامی از تأسیسات ادارۀ بندر و قورخانه می‌دانند. در ۱۳۰۸ش و دورۀ رضاشاه پهلوی تعمیر و سقف سفالی آن به آجری تبدیل شد و در کنار آن بنایی با یک گنبد مسی بر روی هشت ستون استوانه‌ای موسوم به بنای موزیک ساخته شد که دستۀ موزیک ارتش در آن موسیقی اجرا می‌کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به‌سبب شباهت آن به بنای حافظیه در شیراز، به آن حافظیه می‌گویند.