فانوس سحری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

فانوسِ سحری

دستگاهی نوری، متشکل از چند عدسی. به‌کمک آن می‌توان تصویری را که روی اسلایدی شفاف یا جسمی کدر، مانند عکس یا صفحه‌ای از کتاب، کشیده شده است به‌صورت بزرگ‌شده روی پرده نمایش داد.