فرات، عباس (یزد ۱۲۷۳ـ تهران ۱۳۴۷ش)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\3' به '<!--3')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

فُرات، عبّاس (یزد ۱۲۷۳ـ تهران ۱۳۴۷ش)

شاعر ایرانی. در شیوۀ سنتی شعر می‌گفت و در انجمن‌های ادبی دوره‌اش شرکت داشت. بخشی از دیوانش در ۱۳۲۵ در تهران نشر یافته است. در میان شاعران سنتی روزگارش شخصیتی شناخته شده بود.