فراخوان اعطای جوایز به کاربران فعّالِ «دانشنامۀ آزاد ویکی‌جو»

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

«دانشنامۀ آزاد ویکی‌جو» در نظر دارد تا در راستای ترغیب مخاطبان عزیز و جلب مشارکت‌های علمیِ ایشان در اصلاح، تکمیل و توسعۀ محتوای این دانشنامه، به کاربرانِ فعّال خود جوایزی را اعطا نماید. هر سطح از مشارکت در این دانشنامه، امتیاز مشخصی را برای کاربران محترم در بر خواهد داشت و هر ماه، به 20 نفر از کاربران فعّالی که امتیاز بیش‌تری کسب نمایند، به قید قرعه، کمک‌هزینۀ خرید رایانۀ شخصیِ همراه (لپ‌تاپ) تقدیم خواهد شد.


بنابراین، اگر مایل به مشارکت در این دانشنامه هستید، می‌توانید در حوزه‌های زیر ما را یاری نمایید:

·    Account-icon-23.png   ثبت عضویت و ایجاد حساب کاربری در وب‌سایت دانشنامه؛

·    Feedback-chat-comment-discussion-message-complaint-bubble-2-5284.png   ثبت نظرات شخصی ذیل هر یک از مقالات دانشنامه؛

·    1484815.png   اعلام و پیشنهاد مقالاتِ پراهمیتی که دانشنامهْ در حال حاضر فاقد آنهاست؛

·     Compose+draw+edit+write+icon-1320196713151339744.png  ویرایش و تکمیل محتوای مقالات موجود؛

·     189689.png  نگارش مقالات جدید.


مشارکت‌های فوق‌الذکر به ترتیب امتیازشان، از کم به زیاد، مرتب شده‌اند و به طور مثال، اگر یک مقالۀ باکیفیت برای این دانشنامه بنگارید، نسبت به زمانی که صرفاً در این دانشنامه به‌عنوان «کاربر» ثبت نام کرده باشید، امتیاز بیش‌تری دریافت خواهید کرد. همچنین، در ارتباط با دو مورد آخر لازم به توضیح است که مشارکت‌های کاربران عزیز پس از بررسی و تأیید تیم ویراستاری دانشنامه به شکل عمومی قابل رؤیت خواهد بود. امیدواریم که از مشارکت در این دانشنامۀ آزاد لذت ببرید و از برندگان جوایز ما باشید.


با احترام،

«دانشنامۀ آزاد ویکی‌جو»