فرهادگرد، شهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

فرهادگِرد، شهر
واقع در استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، و بخش مرکزی شهرستان فریمان، با جمعيت ۶,۶۲۰ نفر (۱۳۸۵). در ۶۰کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد. .