فرهنگسرای تفکر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی


فرهنگسرای تفکّر
فرهنگسرایی محتوامحور، واقع در منطقۀ پنج شهرداری تهران. این فرهنگسرا، در ۱۳۷۵ش در غرب تهران در منطقه‌ای به نام شهران گشایش یافت و فعالیت‌های گوناگونی اعم از آموزشی، مذهبی، هنرهای تجسمی و نمایشی، موسیقی، دوره‌های رایانه، زبان، و دوره‌های فراگیر دانشگاه پیام نور را برای استفادۀ عموم ارائه می‌دهد. از آن‌جا که انجام خدمات فکری در سرلوحۀ امور فرهنگسرای تفکر قرار دارد، ارتقای سطح فرهنگی ـ دینی و برنامه‌های فرهنگی ـ اجتماعی از اهداف کلی آن به‌شمار می‌آید. فعالیت‌های خاص این فرهنگسرا تاکنون شامل برگزاری نمایشگاه‌های هفتگی از آثار هنرمندان، همایش علل اعتیاد و نحوۀ برخورد با معتادان، یک کتاب ـ یک نویسنده، آموزش احکام، برگزاری سلسلۀ کلاس‌های آموزشی در مورد مسائل روزمرۀ خانواده‌ها و نیز برگزاری همایش‌های گوناگون به مناسب‌های مختلف بوده است.

فرهنگسرای تفکّر
نام فارسی فرهنگسرای تفکّر
کشور ایران
موقعیت منطقۀ پنج شهرداری تهران/ شهران
کاربری مجتمع فرهنگی
زمان ساخت ۱۳۷۵ش