فرهنگسرای تفکر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


فرهنگسرای تفکّر
نام فارسی فرهنگسرای تفکّر
کشور ایران
موقعیت منطقۀ پنج شهرداری تهران/ شهران
کاربری مجتمع فرهنگی
زمان ساخت ۱۳۷۵ش

فرهنگسرای تفکّر
فرهنگسرایی محتوامحور، واقع در منطقۀ پنج شهرداری تهران. این فرهنگسرا، در ۱۳۷۵ش در غرب تهران در منطقه‌ای به نام شهران گشایش یافت و فعالیت‌های گوناگونی اعم از آموزشی، مذهبی، هنرهای تجسمی و نمایشی، موسیقی، دوره‌های رایانه، زبان، و دوره‌های فراگیر دانشگاه پیام نور را برای استفادۀ عموم ارائه می‌دهد. از آن‌جا که انجام خدمات فکری در سرلوحۀ امور فرهنگسرای تفکر قرار دارد، ارتقای سطح فرهنگی ـ دینی و برنامه‌های فرهنگی ـ اجتماعی از اهداف کلی آن به‌شمار می‌آید. فعالیت‌های خاص این فرهنگسرا تاکنون شامل برگزاری نمایشگاه‌های هفتگی از آثار هنرمندان، همایش علل اعتیاد و نحوۀ برخورد با معتادان، یک کتاب ـ یک نویسنده، آموزش احکام، برگزاری سلسلۀ کلاس‌های آموزشی در مورد مسائل روزمرۀ خانواده‌ها و نیز برگزاری همایش‌های گوناگون به مناسب‌های مختلف بوده است.