فریزندی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

فریزندی

از گویش‌های مرکزی دستۀ شمال شرقی، رایج در فریزند، در سر راه کاشان ـ نطنز، در 36 کیلومتری شمال غربی نطنز. در این گویش نیز، مانند جوشقانی و قهرودی، جنس مؤنث با نام‌های موجودات مؤنث متمایز است. پسوندهای جمع همان پسوندهای فارسی و پسوند نکره‌ساز مثل فارسی i است. فریزندی در کنار میمه‌ای، نطنزی و چند گویش دیگر دستۀ شمال شرقی گویش مرکزی را تشکیل می‌دهند.