فلاسک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

فِلاسْک (vacuum flask)

ظرفی با قابلیت گرم‌ نگه‌داشتن یا سرد نگه‌داشتن محتویات خود. فلاسک دارای دو جدار شیشه‌ای نقره‌پوش است که در پوسته‌ای خارجی از جنس فلز یا پلاستیک قرار می‌گیرند و بین آن‌ها خلأ ایجاد می‌شود. با فلاسک سه صورت انتقال گرما کاهش می‌یابد: با نقره‌پوش‌کردن شیشه، از تابش[۱] جلوگیری و خلأ نیز مانع رسانش[۲] و هم‌رفت[۳] می‌شود. فلاسک را دانشمندی بریتانیایی، با نام جیمز دیوئر[۴]، برای نگهداری گازهای مایع اختراع کرد (ح ۱۸۷۲).

 


  1. radiation
  2. conduction
  3. convection
  4. James Dewar