فلیت وود مک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

فِلیت‌وود مَک (Fleetwood Mac)

گروهِ انگلیسی راک[۱]. این گروه متأثر از بلوز[۲] بود و در ۱۹۶۷ شکل گرفت. در انگلستان و در امریکا طرفداران بسیار داشت. گروه فلیت‌وود مَک به‌سبب تغییر دایم اعضایش معروف بود؛ اعضای گروه عبارت بودند از میک فلیت‌وود[۳] (۱۹۴۲ـ )، استیوی نیکز[۴] (۱۹۴۸ـ )، و لینزی باکینگام[۵] (۱۹۴۹ـ ). پرفروش‌ترین آلبومِ این گروه با عنوانِ Rumours (۱۹۷۷)، ۳۱ هفته آلبومِ شمارۀ یک در جدول پرفروش‌های امریکا بود.

 


  1. rock
  2. blues
  3. Mick Fleetwood
  4. Steuie Nicks
  5. Lindsey Buckingham