فن جت

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

فَنْ‌جِت (fan-jet)

نام دیگر توربوفن (موتور جت پروانه‌دار)[۱]، موتور جت[۲] به‌کاررفته در اغلب هواپیماهای مسافری. نیز ← توربوفن

 


  1. turbofan
  2. jet engine