فهرست فیلمهای سینمای ایران تا انتهای دهه‌ 1330: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۴ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱۷: سطر ۱۷:
 
*'''1312'''
 
*'''1312'''
  
حاجی‌آقا اكتور سینما (1312/ آوانس اوگانیانس/ سیاه و سفید)
+
[[حاجی آقا آکتور سینما|حاجی‌آقا اكتور سینما]] (1312/ آوانس اوگانیانس/ سیاه و سفید)
دختر لر (1312/ اردشیر ایرانی/ سیاه و سفید)
+
 
 +
[[دختر لر]] (1312/ اردشیر ایرانی/ سیاه و سفید)
  
 
*'''1313'''
 
*'''1313'''
  
 
بوالهوس (1313/ ابراهیم مرادی/ سیاه و سفید)
 
بوالهوس (1313/ ابراهیم مرادی/ سیاه و سفید)
 +
 
شیرین و فرهاد (1313/ عبدالحسین سپنتا/ سیاه و سفید)
 
شیرین و فرهاد (1313/ عبدالحسین سپنتا/ سیاه و سفید)
 +
 
فردوسی (1313/ عبدالحسین سپنتا/ سیاه و سفید)
 
فردوسی (1313/ عبدالحسین سپنتا/ سیاه و سفید)
  
سطر ۳۷: سطر ۴۰:
  
 
زندانی امیر (1327/ اسماعیل كوشان/ سیاه و سفید)
 
زندانی امیر (1327/ اسماعیل كوشان/ سیاه و سفید)
 +
 
طوفان زندگی (1327/ علی دریابیگی/ سیاه و سفید)
 
طوفان زندگی (1327/ علی دریابیگی/ سیاه و سفید)
  
سطر ۵۰: سطر ۵۴:
  
 
پریچهر (1330/ فضل‌الله بایگان/ سیاه و سفید)
 
پریچهر (1330/ فضل‌الله بایگان/ سیاه و سفید)
 +
 
خوابهای طلایی (1330/ معزدیوان فكری/ سیاه و سفید)
 
خوابهای طلایی (1330/ معزدیوان فكری/ سیاه و سفید)
 +
 
دستكش سفید (1330/ پرویز خطیبی/ سیاه وسفید)
 
دستكش سفید (1330/ پرویز خطیبی/ سیاه وسفید)
 +
 
شكار خانگی (1330/ علی دریابیگی/ سیاه و سفید)
 
شكار خانگی (1330/ علی دریابیگی/ سیاه و سفید)
 +
 
كمرشكن (1330/ ابراهیم مرادی/ سیاه و سفید)
 
كمرشكن (1330/ ابراهیم مرادی/ سیاه و سفید)
 +
 
مستی عشق (1330/ اسماعیل كوشان/ سیاه و سفید)
 
مستی عشق (1330/ اسماعیل كوشان/ سیاه و سفید)
  
سطر ۵۹: سطر ۶۸:
  
 
اشتباه (1331/ منصور مبینی/ سیاه و سفید)
 
اشتباه (1331/ منصور مبینی/ سیاه و سفید)
 +
 
حاكم یك روزه (1331/ پرویز خطیبی/ سیاه وسفید)
 
حاكم یك روزه (1331/ پرویز خطیبی/ سیاه وسفید)
 +
 
دزد عشق (1331/ اسماعیل كوشان/ سیاه و سفید)
 
دزد عشق (1331/ اسماعیل كوشان/ سیاه و سفید)
 +
 
زنده باد خاله (1331/ پرویز خطیبی/ سیاه وسفید)
 
زنده باد خاله (1331/ پرویز خطیبی/ سیاه وسفید)
 +
 
عمر دوباره (1331/ پرویز خطیبی/ سیاه وسفید)
 
عمر دوباره (1331/ پرویز خطیبی/ سیاه وسفید)
 +
 
مادر (1331/ اسماعیل كوشان/ سیاه و سفید)
 
مادر (1331/ اسماعیل كوشان/ سیاه و سفید)
 +
 
ولگرد (1331/ مهدی رئیس‌فیروز/ سیاه و سفید)
 
ولگرد (1331/ مهدی رئیس‌فیروز/ سیاه و سفید)
 +
 
یاغی (1331/ مهدی بشارتیان/ سیاه و سفید)
 
یاغی (1331/ مهدی بشارتیان/ سیاه و سفید)
 +
 
یك نگاه (1331/ هایك كاراكاش/ سیاه و سفید)
 
یك نگاه (1331/ هایك كاراكاش/ سیاه و سفید)
  
سطر ۷۱: سطر ۸۸:
  
 
افسونگر (1332/ اسماعیل كوشان/ سیاه و سفید)
 
افسونگر (1332/ اسماعیل كوشان/ سیاه و سفید)
 +
 
بازگشت (1332/ ساموئل خاچیكیان/ سیاه و سفید)
 
بازگشت (1332/ ساموئل خاچیكیان/ سیاه و سفید)
 +
 
بی‌پناه (1332/ گرجی عبادیا/ سیاه و سفید)
 
بی‌پناه (1332/ گرجی عبادیا/ سیاه و سفید)
 +
 
پیوند زندگی (1332/ ابراهیم مرادی/ سیاه و سفید)
 
پیوند زندگی (1332/ ابراهیم مرادی/ سیاه و سفید)
 +
 
جدال با شیطان (1332/ حسین مدنی/ سیاه و سفید)
 
جدال با شیطان (1332/ حسین مدنی/ سیاه و سفید)
 +
 
چهره آشنا (1332/ حسن خردمند/ سیاه و سفید)
 
چهره آشنا (1332/ حسن خردمند/ سیاه و سفید)
 +
 
دختر چوپان (1332/ معزدیوان فكری/ سیاه و سفید)
 
دختر چوپان (1332/ معزدیوان فكری/ سیاه و سفید)
 +
 
دختر سر راهی (1332/ معزدیوان فكری/ سیاه و سفید)
 
دختر سر راهی (1332/ معزدیوان فكری/ سیاه و سفید)
 +
 
شب‌های تهران (1332/ سیامك یاسمی/ سیاه و سفید)
 
شب‌های تهران (1332/ سیامك یاسمی/ سیاه و سفید)
 +
 
غفلت (1332/ علی كسمایی/ سیاه و سفید)
 
غفلت (1332/ علی كسمایی/ سیاه و سفید)
 +
 
گرداب (1332/ حسن خردمند/ سیاه و سفید)
 
گرداب (1332/ حسن خردمند/ سیاه و سفید)
 +
 
گلنسا (1332/ سرژ آزاریان/ سیاه و سفید)
 
گلنسا (1332/ سرژ آزاریان/ سیاه و سفید)
 +
 
گناهكار (1332/ مهدی گرامی/ سیاه و سفید)
 
گناهكار (1332/ مهدی گرامی/ سیاه و سفید)
 +
 
لغزش (1332/ مهدی رئیس‌فیروز/ سیاه و سفید)
 
لغزش (1332/ مهدی رئیس‌فیروز/ سیاه و سفید)
 +
 
محكوم بی‌گناه (1332/ علی محزون/ رنگی)
 
محكوم بی‌گناه (1332/ علی محزون/ رنگی)
 +
 
مریم (1332/ مهدی بشارتیان/ سیاه و سفید)
 
مریم (1332/ مهدی بشارتیان/ سیاه و سفید)
 +
 
مشهدی عباد (1332/ صمد صباحی/ سیاه وسفید)
 
مشهدی عباد (1332/ صمد صباحی/ سیاه وسفید)
 +
 
ملانصرالدین (1332/ ایرج دوستدار و علی‌محمد نور‌بخش/ سیاه و سفید)
 
ملانصرالدین (1332/ ایرج دوستدار و علی‌محمد نور‌بخش/ سیاه و سفید)
 +
 
میهن‌پرست (1332/ غلامحسین نقشینه/ سیاه و سفید)
 
میهن‌پرست (1332/ غلامحسین نقشینه/ سیاه و سفید)
 +
 
نیمه‌راه زندگی (1332/ مهدی بشارتیان/ سیاه و سفید)
 
نیمه‌راه زندگی (1332/ مهدی بشارتیان/ سیاه و سفید)
  
سطر ۹۴: سطر ۱۳۰:
  
 
آغامحمد خان قاجار (1333/ نصرت‌الله محتشم/ سیاه و سفید)
 
آغامحمد خان قاجار (1333/ نصرت‌الله محتشم/ سیاه و سفید)
 +
 
بر باد رفته (1333/ سرژ آزاریان/ سیاه و سفید)
 
بر باد رفته (1333/ سرژ آزاریان/ سیاه و سفید)
 +
 
بوالهوس (1333/ ترو آل گیلانی/ سیاه و سفید)
 
بوالهوس (1333/ ترو آل گیلانی/ سیاه و سفید)
 +
 
تقدیر چنین بود (1333/ ترو آل گیلانی/ سیاه و سفید)
 
تقدیر چنین بود (1333/ ترو آل گیلانی/ سیاه و سفید)
 +
 
دختری از شیراز (1333/ ساموئل خاچیكیان/ سیاه و سفید)
 
دختری از شیراز (1333/ ساموئل خاچیكیان/ سیاه و سفید)
 +
 
دسیسه (1333/ علی كسمایی/ سیاه و سفید)
 
دسیسه (1333/ علی كسمایی/ سیاه و سفید)
 +
 
سرنوشت در را می‌كوبد (1333/ حسن شیروانی/ سیاه و سفید)
 
سرنوشت در را می‌كوبد (1333/ حسن شیروانی/ سیاه و سفید)
 +
 
شاهین طوس (1333/ كریم فكور/ سیاه و سفید)
 
شاهین طوس (1333/ كریم فكور/ سیاه و سفید)
 +
 
شب‌های معبد (1333/ ناصر كوره‌چیان/ سیاه و سفید)
 
شب‌های معبد (1333/ ناصر كوره‌چیان/ سیاه و سفید)
 +
 
عروس دجله (1333/  نصرت‌الله محتشم/ سیاه و سفید)
 
عروس دجله (1333/  نصرت‌الله محتشم/ سیاه و سفید)
 +
 
قیام پیشه‌وری (1333/ پرویز خطیبی/ سیاه وسفید)
 
قیام پیشه‌وری (1333/ پرویز خطیبی/ سیاه وسفید)
 +
 
كینه (1333/ پرویز خطیبی/ سیاه وسفید)
 
كینه (1333/ پرویز خطیبی/ سیاه وسفید)
 +
 
گمگشته (1333/ صمد صباحی/ سیاه وسفید)
 
گمگشته (1333/ صمد صباحی/ سیاه وسفید)
 +
 
ماجرای زندگی (1333/  نصرت‌الله محتشم/ سیاه وسفید)
 
ماجرای زندگی (1333/  نصرت‌الله محتشم/ سیاه وسفید)
 +
 
محكوم به ازدواج (1333/ پرویز خطیبی/ سیاه وسفید)
 
محكوم به ازدواج (1333/ پرویز خطیبی/ سیاه وسفید)
 +
 
مراد (1333/ سردار ساگر/ سیاه وسفید)
 
مراد (1333/ سردار ساگر/ سیاه وسفید)
 +
 
میلیونر (1333/ امین امینی/ سیاه وسفید)
 
میلیونر (1333/ امین امینی/ سیاه وسفید)
 +
 
همسر مزاحم (1333/ سرژ آزاریان/ سیاه وسفید)
 
همسر مزاحم (1333/ سرژ آزاریان/ سیاه وسفید)
  
سطر ۱۱۵: سطر ۱۶۸:
  
 
آخرین شب (1334/ حسین دانشور/ سیاه و سفید)
 
آخرین شب (1334/ حسین دانشور/ سیاه و سفید)
 +
 
امیرارسلان نامدار (1334/ شاپور یاسمی/ سیاه و سفید)
 
امیرارسلان نامدار (1334/ شاپور یاسمی/ سیاه و سفید)
 +
 
برای تو (1334/ صادق بهرامی و جمشید شیبانی/ سیاه و سفید)
 
برای تو (1334/ صادق بهرامی و جمشید شیبانی/ سیاه و سفید)
 +
 
پایان رنج‌ها (1334/ مهدی رئیس‌فیروز/ سیاه و سفید)
 
پایان رنج‌ها (1334/ مهدی رئیس‌فیروز/ سیاه و سفید)
 +
 
پنجمین ازدواج (1334/  نصرت‌الله وحدت/ سیاه و سفید)
 
پنجمین ازدواج (1334/  نصرت‌الله وحدت/ سیاه و سفید)
 +
 
جادو (1334/ سالار عشقی و بیك خان/ رنگی)
 
جادو (1334/ سالار عشقی و بیك خان/ رنگی)
 +
 
چهارراه حوادث (1334/ ساموئل خاچیكیان/ سیاه و سفید)
 
چهارراه حوادث (1334/ ساموئل خاچیكیان/ سیاه و سفید)
 +
 
خانه‌ی شیاطین (1334/ پرویز خطیبی/ سیاه وسفید)
 
خانه‌ی شیاطین (1334/ پرویز خطیبی/ سیاه وسفید)
 +
 
خسیس (1334/ محمدرضا زندی/ سیاه وسفید)
 
خسیس (1334/ محمدرضا زندی/ سیاه وسفید)
 +
 
خواب و خیال (1334/ مجید محسنی/ سیاه وسفید)
 
خواب و خیال (1334/ مجید محسنی/ سیاه وسفید)
 +
 
خون و شرف (1334/ ساموئل خاچیكیان/ سیاه وسفید)
 
خون و شرف (1334/ ساموئل خاچیكیان/ سیاه وسفید)
 +
 
دزد بندر (1334/ احمد شیرازی/ سیاه و سفید)
 
دزد بندر (1334/ احمد شیرازی/ سیاه و سفید)
 +
 
دماغ سوخته‌ها (1334/ مهدی بشارتیان/ سیاه و سفید)
 
دماغ سوخته‌ها (1334/ مهدی بشارتیان/ سیاه و سفید)
 +
 
راهزن (1334/ سیامك یاسمی/ سیاه و سفید)
 
راهزن (1334/ سیامك یاسمی/ سیاه و سفید)
 +
 
غروب عشق (1334/ گرجی عبادیا سیاه و سفید)
 
غروب عشق (1334/ گرجی عبادیا سیاه و سفید)
 +
 
فرزند گمراه (1334/ امین امینی/ سیاه و سفید)
 
فرزند گمراه (1334/ امین امینی/ سیاه و سفید)
 +
 
مهتاب خونین (1334/ موشق سروری/ سیاه و سفید)
 
مهتاب خونین (1334/ موشق سروری/ سیاه و سفید)
  
سطر ۱۳۵: سطر ۲۰۴:
  
 
اتهام (1335/ شاپور یاسمی/ سیاه و سفید)
 
اتهام (1335/ شاپور یاسمی/ سیاه و سفید)
 +
 
بوسه‌ی مادر (1335/ عطاءالله زاهد/ سیاه و سفید)
 
بوسه‌ی مادر (1335/ عطاءالله زاهد/ سیاه و سفید)
 +
 
خورشید می‌درخشد (1335/ سردار ساگر/ سیاه و سفید)
 
خورشید می‌درخشد (1335/ سردار ساگر/ سیاه و سفید)
 +
 
دزدان معدن (1335/ حسین امیرفضلی/ سیاه و سفید)
 
دزدان معدن (1335/ حسین امیرفضلی/ سیاه و سفید)
 +
 
زندگی شیرین است (1335/ مجید محسنی/ سیاه و سفید)
 
زندگی شیرین است (1335/ مجید محسنی/ سیاه و سفید)
 +
 
شب‌نشینی در جهنم (1335/ موشق سروری/ سیاه و سفید)
 
شب‌نشینی در جهنم (1335/ موشق سروری/ سیاه و سفید)
 +
 
طلسم شیطان (1335/ محسن فرید/ سیاه و سفید)
 
طلسم شیطان (1335/ محسن فرید/ سیاه و سفید)
 +
 
كلاه غیبی (1335/ سالار عشقی/ سیاه و سفید)
 
كلاه غیبی (1335/ سالار عشقی/ سیاه و سفید)
 +
 
لیلی و مجنون (1335/ علی‌محمد نوربخش/ سیاه و سفید)
 
لیلی و مجنون (1335/ علی‌محمد نوربخش/ سیاه و سفید)
 +
 
ماجرای عجیب (1335/ سرژ آزاریان/ سیاه و سفید)
 
ماجرای عجیب (1335/ سرژ آزاریان/ سیاه و سفید)
 +
 
مرجان (1335/ شهلا ریاحی/ سیاه و سفید)
 
مرجان (1335/ شهلا ریاحی/ سیاه و سفید)
 +
 
مستشار جزیره (1335/ جمشید شیبانی و اكبر دست‌ورز/ سیاه و سفید)
 
مستشار جزیره (1335/ جمشید شیبانی و اكبر دست‌ورز/ سیاه و سفید)
 +
 
هفده روز به اعدام (1335/ هوشنگ كاووسی/ سیاه و سفید)
 
هفده روز به اعدام (1335/ هوشنگ كاووسی/ سیاه و سفید)
 +
 
یوسف و زلیخا (1335/ سیامك یاسمی/ سیاه و سفید)
 
یوسف و زلیخا (1335/ سیامك یاسمی/ سیاه و سفید)
  
سطر ۱۵۲: سطر ۲۳۴:
  
 
بازگشت به زندگی (1336/ عطاءالله زاهد/ سیاه و سفید)
 
بازگشت به زندگی (1336/ عطاءالله زاهد/ سیاه و سفید)
 +
 
برهنه‌ی خوشحال (1336/ عزیزالله رفیعی/ سیاه و سفید)
 
برهنه‌ی خوشحال (1336/ عزیزالله رفیعی/ سیاه و سفید)
 +
 
بلبل مزرعه (1336/ مجید محسنی/ سیاه و سفید)
 
بلبل مزرعه (1336/ مجید محسنی/ سیاه و سفید)
 +
 
بهلول (1336/ صادق بهرامی/ سیاه و سفید)
 
بهلول (1336/ صادق بهرامی/ سیاه و سفید)
 +
 
رستم و سهراب (1336/ مهدی رئیس‌فیروز و شاهرخ رفیع/ سیاه و سفید)
 
رستم و سهراب (1336/ مهدی رئیس‌فیروز و شاهرخ رفیع/ سیاه و سفید)
 +
 
ظالم بلا (1336/ سیامك یاسمی/ سیاه و سفید)
 
ظالم بلا (1336/ سیامك یاسمی/ سیاه و سفید)
 +
 
قزل ارسلان (1336/ شاپور یاسمی/ سیاه و سفید)
 
قزل ارسلان (1336/ شاپور یاسمی/ سیاه و سفید)
 +
 
مادموازل خاله (1336/ امین امینی/ سیاه و سفید)
 
مادموازل خاله (1336/ امین امینی/ سیاه و سفید)
 +
 
مردی كه رنج می‌برد (1336/ محمدعلی جعفری/ سیاه و سفید)
 
مردی كه رنج می‌برد (1336/ محمدعلی جعفری/ سیاه و سفید)
 +
 
نردبان ترقی (1336/ پرویز خطیبی/ سیاه و سفید)
 
نردبان ترقی (1336/ پرویز خطیبی/ سیاه و سفید)
 +
 
یعقوب لیث صفاری (1336/ علی كسمایی/ سیاه و سفید)
 
یعقوب لیث صفاری (1336/ علی كسمایی/ سیاه و سفید)
  
سطر ۱۶۶: سطر ۲۵۸:
  
 
آقای اسكناس (1337/ امین امینی/ سیاه و سفید)
 
آقای اسكناس (1337/ امین امینی/ سیاه و سفید)
 +
 
انگشتر جادو (1337/ مهدی بشارتیان/ سیاه و سفید)
 
انگشتر جادو (1337/ مهدی بشارتیان/ سیاه و سفید)
 +
 
بیژن و منیژه (1337/ منوچهر زمانی/ سیاه و سفید)
 
بیژن و منیژه (1337/ منوچهر زمانی/ سیاه و سفید)
 +
 
جنوب شهر (1337/ فرخ غفاری/ سیاه و سفید)
 
جنوب شهر (1337/ فرخ غفاری/ سیاه و سفید)
 +
 
چشم به راه (1337/ عطاءالله زاهد/ سیاه و سفید)
 
چشم به راه (1337/ عطاءالله زاهد/ سیاه و سفید)
 +
 
چهل طوطی (1337/ هوشنگ مرادی/ سیاه و سفید)
 
چهل طوطی (1337/ هوشنگ مرادی/ سیاه و سفید)
 +
 
دشمن زن (1337/ پرویز خطیبی/ سیاه و سفید)
 
دشمن زن (1337/ پرویز خطیبی/ سیاه و سفید)
 +
 
شاباجی خانم (1337/ صادق بهرامی/ سیاه و سفید)
 
شاباجی خانم (1337/ صادق بهرامی/ سیاه و سفید)
 +
 
طلسم شكسته (1337/ سیامك یاسمی/ سیاه و سفید)
 
طلسم شكسته (1337/ سیامك یاسمی/ سیاه و سفید)
 +
 
طوفان در شهر ما (1337/ ساموئل خاچیكیان/ سیاه و سفید)
 
طوفان در شهر ما (1337/ ساموئل خاچیكیان/ سیاه و سفید)
 +
 
عروس فراری (1337/ اسماعیل كوشان/ رنگی)
 
عروس فراری (1337/ اسماعیل كوشان/ رنگی)
 +
 
لات جوانمرد (1337/ مجید محسنی/ سیاه و سفید)
 
لات جوانمرد (1337/ مجید محسنی/ سیاه و سفید)
 +
 
ماجرای استودیو (1337/ حیدر صارمی/ سیاه و سفید)
 
ماجرای استودیو (1337/ حیدر صارمی/ سیاه و سفید)
 +
 
همه گناهكاریم (1337/ عزیزالله رفیعی/ سیاه و سفید)
 
همه گناهكاریم (1337/ عزیزالله رفیعی/ سیاه و سفید)
  
سطر ۱۸۳: سطر ۲۸۸:
  
 
آسمون جل (1338/  نصرت‌الله وحدت/ سیاه و سفید)
 
آسمون جل (1338/  نصرت‌الله وحدت/ سیاه و سفید)
 +
 
آقا جنی شده (1338/ امین امینی/ سیاه و سفید)
 
آقا جنی شده (1338/ امین امینی/ سیاه و سفید)
 +
 
آقای شانس (1338/ گرجی عبادیا/ سیاه و سفید)
 
آقای شانس (1338/ گرجی عبادیا/ سیاه و سفید)
 +
 
از پاریس برگشته (1338/ هنریك استپانیان/ سیاه و سفید)
 
از پاریس برگشته (1338/ هنریك استپانیان/ سیاه و سفید)
 +
 
افسانه‌ی شمال (1338/ ابراهیم باقری/ سیاه و سفید)
 
افسانه‌ی شمال (1338/ ابراهیم باقری/ سیاه و سفید)
 +
 
اینم یك جورشه (1338/ عزیزالله رفیعی/ سیاه و سفید)
 
اینم یك جورشه (1338/ عزیزالله رفیعی/ سیاه و سفید)
 +
 
بازی عشق (1338/ والتر بیور/ سیاه و سفید)
 
بازی عشق (1338/ والتر بیور/ سیاه و سفید)
 +
 
بی‌ستاره‌ها (1338/ خسرو پرویزی/ سیاه و سفید)
 
بی‌ستاره‌ها (1338/ خسرو پرویزی/ سیاه و سفید)
 +
 
پسر دریا (1338/ شاپور یاسمی/ سیاه و سفید)
 
پسر دریا (1338/ شاپور یاسمی/ سیاه و سفید)
 +
 
پیمان دوستی (1338/ مهدی رئیس‌فیروز/ سیاه و سفید)
 
پیمان دوستی (1338/ مهدی رئیس‌فیروز/ سیاه و سفید)
 +
 
تپه‌ی عشق (1338/ ساموئل خاچیكیان/ سیاه و سفید)
 
تپه‌ی عشق (1338/ ساموئل خاچیكیان/ سیاه و سفید)
 +
 
جوانان امروزی (1338/ عبدالعلی منجم/ سیاه و سفید)
 
جوانان امروزی (1338/ عبدالعلی منجم/ سیاه و سفید)
 +
 
چشمه‌ی آب حیات (1338/ سیامك یاسمی/ سیاه و سفید)
 
چشمه‌ی آب حیات (1338/ سیامك یاسمی/ سیاه و سفید)
 +
 
چك یك میلیون تومانی (1338/ هنریك استپانیان/ سیاه و سفید)
 
چك یك میلیون تومانی (1338/ هنریك استپانیان/ سیاه و سفید)
 +
 
داماد میلیونر (1338/ سالار عشقی/ سیاه و سفید)
 
داماد میلیونر (1338/ سالار عشقی/ سیاه و سفید)
 +
 
دست تقدیر (1338/ گرجی عبادیا/ سیاه و سفید)
 
دست تقدیر (1338/ گرجی عبادیا/ سیاه و سفید)
 +
 
دو عروس برای سه برادر (1338/ محمد عبدی/ سیاه و سفید)
 
دو عروس برای سه برادر (1338/ محمد عبدی/ سیاه و سفید)
 +
 
دوقلوها (1338/ شاپور یاسمی/ سیاه و سفید)
 
دوقلوها (1338/ شاپور یاسمی/ سیاه و سفید)
 +
 
روز گمشده (1338/ رضا زندی‌نژاد/ سیاه و سفید)
 
روز گمشده (1338/ رضا زندی‌نژاد/ سیاه و سفید)
 +
 
روزنه‌ی امید (1338/ سردار ساگر/ سیاه و سفید)
 
روزنه‌ی امید (1338/ سردار ساگر/ سیاه و سفید)
 +
 
سایه (1338/ امین امینی/ سیاه و سفید)
 
سایه (1338/ امین امینی/ سیاه و سفید)
 +
 
شانس و عشق و تصادف (1338/ حسین مدنی/ سیاه و سفید)
 
شانس و عشق و تصادف (1338/ حسین مدنی/ سیاه و سفید)
 +
 
عروس كدومه (1338/ فرخ غفاری/ سیاه و سفید)
 
عروس كدومه (1338/ فرخ غفاری/ سیاه و سفید)
 +
 
فرشته‌ی وحشی (1338/ مهدی رئیس‌فیروز/ سیاه و سفید)
 
فرشته‌ی وحشی (1338/ مهدی رئیس‌فیروز/ سیاه و سفید)
 +
 
قاصد بهشت (1338/ ساموئل خاچیكیان/ سیاه و سفید)
 
قاصد بهشت (1338/ ساموئل خاچیكیان/ سیاه و سفید)
 +
 
گوهر لكه‌دار (1338/ ابراهیم مرادی/ سیاه و سفید)
 
گوهر لكه‌دار (1338/ ابراهیم مرادی/ سیاه و سفید)
 +
 
می‌میرم برای پول (1338/ مهدی رئیس‌فیروز/ سیاه و سفید)
 
می‌میرم برای پول (1338/ مهدی رئیس‌فیروز/ سیاه و سفید)
 +
 
هالو (1338/ حسین امیرفضلی/ سیاه و سفید)
 
هالو (1338/ حسین امیرفضلی/ سیاه و سفید)
 +
 
یكی بود یكی نبود (1338/ رحیم روشنیان/ سیاه و سفید)
 
یكی بود یكی نبود (1338/ رحیم روشنیان/ سیاه و سفید)
  
سطر ۲۱۵: سطر ۳۴۸:
  
 
آتش و خاكستر (1339/ خسرو پرویزی/ سیاه و سفید)
 
آتش و خاكستر (1339/ خسرو پرویزی/ سیاه و سفید)
 +
 
آخرین هوس (1339/ مهدی امیرقاسم‌خانی/ سیاه و سفید)
 
آخرین هوس (1339/ مهدی امیرقاسم‌خانی/ سیاه و سفید)
 +
 
آرامش قبل از طوفان (1339/ خسرو پرویزی/ سیاه و سفید)
 
آرامش قبل از طوفان (1339/ خسرو پرویزی/ سیاه و سفید)
 +
 
آرشین مالالان (1339/ صمد صباحی/ سیاه و سفید)
 
آرشین مالالان (1339/ صمد صباحی/ سیاه و سفید)
 +
 
آفت زندگی یا مرفین (1339/ محمدعلی جعفری/ سیاه و سفید)
 
آفت زندگی یا مرفین (1339/ محمدعلی جعفری/ سیاه و سفید)
 +
 
آینه‌ی تاكسی (1339/ عزیزالله رفیعی/ سیاه و سفید)
 
آینه‌ی تاكسی (1339/ عزیزالله رفیعی/ سیاه و سفید)
 +
 
اول هیكل (1339/ سیامك یاسمی/ سیاه و سفید)
 
اول هیكل (1339/ سیامك یاسمی/ سیاه و سفید)
 +
 
بچه ننه (1339/ امین امینی/ سیاه و سفید)
 
بچه ننه (1339/ امین امینی/ سیاه و سفید)
 +
 
بچه‌های محل (1339/ آرماییس آقامالیان/ سیاه و سفید)
 
بچه‌های محل (1339/ آرماییس آقامالیان/ سیاه و سفید)
 +
 
بیم و امید (1339/ گرجی عبادیا/ سیاه و سفید)
 
بیم و امید (1339/ گرجی عبادیا/ سیاه و سفید)
 +
 
پول حلال (1339/ فریدون قوانلو/ سیاه و سفید)
 
پول حلال (1339/ فریدون قوانلو/ سیاه و سفید)
 +
 
پیمان (1339/ مهدی رئیس‌فیروز/ سیاه و سفید)
 
پیمان (1339/ مهدی رئیس‌فیروز/ سیاه و سفید)
 +
 
چشم عشاق (1339/ صمد صباحی/ سیاه و سفید)
 
چشم عشاق (1339/ صمد صباحی/ سیاه و سفید)
 +
 
حاجی جبار در پاریس (1339/ موشق سروری/ سیاه و سفید)
 
حاجی جبار در پاریس (1339/ موشق سروری/ سیاه و سفید)
 +
 
دختری از اصفهان (1339/ گرجی عبادیا/ سیاه و سفید)
 
دختری از اصفهان (1339/ گرجی عبادیا/ سیاه و سفید)
 +
 
در جستجوی داماد (1339/ آرماییس آقامالیان/ سیاه و سفید)
 
در جستجوی داماد (1339/ آرماییس آقامالیان/ سیاه و سفید)
 +
 
دوستان یكرنگ (1339/ عباس شباویز/ سیاه و سفید)
 
دوستان یكرنگ (1339/ عباس شباویز/ سیاه و سفید)
 +
 
ستارگان می‌درخشند (1339/ محمدعلی زرندی/ سیاه و سفید)
 
ستارگان می‌درخشند (1339/ محمدعلی زرندی/ سیاه و سفید)
 +
 
شد شد، نشد نشد (1339/ هوشنگ شفتی و احمد افسانه/ سیاه و سفید)
 
شد شد، نشد نشد (1339/ هوشنگ شفتی و احمد افسانه/ سیاه و سفید)
 +
 
شیرفروش (1339/ اسماعیل كوشان/ سیاه و سفید)
 
شیرفروش (1339/ اسماعیل كوشان/ سیاه و سفید)
 +
 
صفرعلی (1339/ سعید نیوندی/ سیاه و سفید)
 
صفرعلی (1339/ سعید نیوندی/ سیاه و سفید)
 +
 
عروسك پشت پرده (1339/ مجید محسنی/ سیاه و سفید)  
 
عروسك پشت پرده (1339/ مجید محسنی/ سیاه و سفید)  
 +
 
فردا روشن است (1339/ سردار ساگر/ سیاه و سفید)
 
فردا روشن است (1339/ سردار ساگر/ سیاه و سفید)
 +
 
فرشته فراری (1339/ گرجی عبادیا/ سیاه و سفید)
 
فرشته فراری (1339/ گرجی عبادیا/ سیاه و سفید)
 +
 
كی به كیه؟ (1339/ رضا كریمی/ سیاه و سفید)
 
كی به كیه؟ (1339/ رضا كریمی/ سیاه و سفید)
 +
 
ماجرای پروین (1339/ مهدی بشارتیان/ سیاه و سفید)
 
ماجرای پروین (1339/ مهدی بشارتیان/ سیاه و سفید)
 +
 
ماجرای جنگل (1339/ مهدی میرصمدزاده/ سیاه و سفید)
 
ماجرای جنگل (1339/ مهدی میرصمدزاده/ سیاه و سفید)
 +
 
مروارید سیاه (1339/ مهدی رئیس‌فیروز/ سیاه و سفید)
 
مروارید سیاه (1339/ مهدی رئیس‌فیروز/ سیاه و سفید)
 
[[رده:سینما]]
 
[[رده:سینما]]
 
[[رده:ایران - آثار و رویدادها]]
 
[[رده:ایران - آثار و رویدادها]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۵۷

فهرست فیلم‌های سینمای ایران تا انتهای دهه‌ 1330


فهرست مجموع تولیدات سینمای ایران از سال 1309 تا 1339. این فهرست مجموعا 179 فیلم را در این دوره‌ی زمانی شامل می‌شود.


فهرست فیلم‌ها

 • 1309

آبی و رابی (1309/ آوانس اوگانیانس/ سیاه و سفید)

 • 1310

انتقام برادر (1310/ ابراهیم مرادی/ سیاه و سفید)

 • 1312

حاجی‌آقا اكتور سینما (1312/ آوانس اوگانیانس/ سیاه و سفید)

دختر لر (1312/ اردشیر ایرانی/ سیاه و سفید)

 • 1313

بوالهوس (1313/ ابراهیم مرادی/ سیاه و سفید)

شیرین و فرهاد (1313/ عبدالحسین سپنتا/ سیاه و سفید)

فردوسی (1313/ عبدالحسین سپنتا/ سیاه و سفید)

 • 1315

چشم‌های سیاه (1315/ عبدالحسین سپنتا/ سیاه و سفید)

 • 1316

لیلی و مجنون (1316/ عبدالحسین سپنتا/ سیاه و سفید)

 • 1327

زندانی امیر (1327/ اسماعیل كوشان/ سیاه و سفید)

طوفان زندگی (1327/ علی دریابیگی/ سیاه و سفید)

 • 1328

واریته‌ی بهاری (1328/ پرویز خطیبی/ سیاه وسفید)

 • 1329

شرمسار (1329/ اسماعیل كوشان/ سیاه و سفید)

 • 1330

پریچهر (1330/ فضل‌الله بایگان/ سیاه و سفید)

خوابهای طلایی (1330/ معزدیوان فكری/ سیاه و سفید)

دستكش سفید (1330/ پرویز خطیبی/ سیاه وسفید)

شكار خانگی (1330/ علی دریابیگی/ سیاه و سفید)

كمرشكن (1330/ ابراهیم مرادی/ سیاه و سفید)

مستی عشق (1330/ اسماعیل كوشان/ سیاه و سفید)

 • 1331

اشتباه (1331/ منصور مبینی/ سیاه و سفید)

حاكم یك روزه (1331/ پرویز خطیبی/ سیاه وسفید)

دزد عشق (1331/ اسماعیل كوشان/ سیاه و سفید)

زنده باد خاله (1331/ پرویز خطیبی/ سیاه وسفید)

عمر دوباره (1331/ پرویز خطیبی/ سیاه وسفید)

مادر (1331/ اسماعیل كوشان/ سیاه و سفید)

ولگرد (1331/ مهدی رئیس‌فیروز/ سیاه و سفید)

یاغی (1331/ مهدی بشارتیان/ سیاه و سفید)

یك نگاه (1331/ هایك كاراكاش/ سیاه و سفید)

 • 1332

افسونگر (1332/ اسماعیل كوشان/ سیاه و سفید)

بازگشت (1332/ ساموئل خاچیكیان/ سیاه و سفید)

بی‌پناه (1332/ گرجی عبادیا/ سیاه و سفید)

پیوند زندگی (1332/ ابراهیم مرادی/ سیاه و سفید)

جدال با شیطان (1332/ حسین مدنی/ سیاه و سفید)

چهره آشنا (1332/ حسن خردمند/ سیاه و سفید)

دختر چوپان (1332/ معزدیوان فكری/ سیاه و سفید)

دختر سر راهی (1332/ معزدیوان فكری/ سیاه و سفید)

شب‌های تهران (1332/ سیامك یاسمی/ سیاه و سفید)

غفلت (1332/ علی كسمایی/ سیاه و سفید)

گرداب (1332/ حسن خردمند/ سیاه و سفید)

گلنسا (1332/ سرژ آزاریان/ سیاه و سفید)

گناهكار (1332/ مهدی گرامی/ سیاه و سفید)

لغزش (1332/ مهدی رئیس‌فیروز/ سیاه و سفید)

محكوم بی‌گناه (1332/ علی محزون/ رنگی)

مریم (1332/ مهدی بشارتیان/ سیاه و سفید)

مشهدی عباد (1332/ صمد صباحی/ سیاه وسفید)

ملانصرالدین (1332/ ایرج دوستدار و علی‌محمد نور‌بخش/ سیاه و سفید)

میهن‌پرست (1332/ غلامحسین نقشینه/ سیاه و سفید)

نیمه‌راه زندگی (1332/ مهدی بشارتیان/ سیاه و سفید)

 • 1333

آغامحمد خان قاجار (1333/ نصرت‌الله محتشم/ سیاه و سفید)

بر باد رفته (1333/ سرژ آزاریان/ سیاه و سفید)

بوالهوس (1333/ ترو آل گیلانی/ سیاه و سفید)

تقدیر چنین بود (1333/ ترو آل گیلانی/ سیاه و سفید)

دختری از شیراز (1333/ ساموئل خاچیكیان/ سیاه و سفید)

دسیسه (1333/ علی كسمایی/ سیاه و سفید)

سرنوشت در را می‌كوبد (1333/ حسن شیروانی/ سیاه و سفید)

شاهین طوس (1333/ كریم فكور/ سیاه و سفید)

شب‌های معبد (1333/ ناصر كوره‌چیان/ سیاه و سفید)

عروس دجله (1333/ نصرت‌الله محتشم/ سیاه و سفید)

قیام پیشه‌وری (1333/ پرویز خطیبی/ سیاه وسفید)

كینه (1333/ پرویز خطیبی/ سیاه وسفید)

گمگشته (1333/ صمد صباحی/ سیاه وسفید)

ماجرای زندگی (1333/ نصرت‌الله محتشم/ سیاه وسفید)

محكوم به ازدواج (1333/ پرویز خطیبی/ سیاه وسفید)

مراد (1333/ سردار ساگر/ سیاه وسفید)

میلیونر (1333/ امین امینی/ سیاه وسفید)

همسر مزاحم (1333/ سرژ آزاریان/ سیاه وسفید)

 • 1334

آخرین شب (1334/ حسین دانشور/ سیاه و سفید)

امیرارسلان نامدار (1334/ شاپور یاسمی/ سیاه و سفید)

برای تو (1334/ صادق بهرامی و جمشید شیبانی/ سیاه و سفید)

پایان رنج‌ها (1334/ مهدی رئیس‌فیروز/ سیاه و سفید)

پنجمین ازدواج (1334/ نصرت‌الله وحدت/ سیاه و سفید)

جادو (1334/ سالار عشقی و بیك خان/ رنگی)

چهارراه حوادث (1334/ ساموئل خاچیكیان/ سیاه و سفید)

خانه‌ی شیاطین (1334/ پرویز خطیبی/ سیاه وسفید)

خسیس (1334/ محمدرضا زندی/ سیاه وسفید)

خواب و خیال (1334/ مجید محسنی/ سیاه وسفید)

خون و شرف (1334/ ساموئل خاچیكیان/ سیاه وسفید)

دزد بندر (1334/ احمد شیرازی/ سیاه و سفید)

دماغ سوخته‌ها (1334/ مهدی بشارتیان/ سیاه و سفید)

راهزن (1334/ سیامك یاسمی/ سیاه و سفید)

غروب عشق (1334/ گرجی عبادیا سیاه و سفید)

فرزند گمراه (1334/ امین امینی/ سیاه و سفید)

مهتاب خونین (1334/ موشق سروری/ سیاه و سفید)

 • 1335

اتهام (1335/ شاپور یاسمی/ سیاه و سفید)

بوسه‌ی مادر (1335/ عطاءالله زاهد/ سیاه و سفید)

خورشید می‌درخشد (1335/ سردار ساگر/ سیاه و سفید)

دزدان معدن (1335/ حسین امیرفضلی/ سیاه و سفید)

زندگی شیرین است (1335/ مجید محسنی/ سیاه و سفید)

شب‌نشینی در جهنم (1335/ موشق سروری/ سیاه و سفید)

طلسم شیطان (1335/ محسن فرید/ سیاه و سفید)

كلاه غیبی (1335/ سالار عشقی/ سیاه و سفید)

لیلی و مجنون (1335/ علی‌محمد نوربخش/ سیاه و سفید)

ماجرای عجیب (1335/ سرژ آزاریان/ سیاه و سفید)

مرجان (1335/ شهلا ریاحی/ سیاه و سفید)

مستشار جزیره (1335/ جمشید شیبانی و اكبر دست‌ورز/ سیاه و سفید)

هفده روز به اعدام (1335/ هوشنگ كاووسی/ سیاه و سفید)

یوسف و زلیخا (1335/ سیامك یاسمی/ سیاه و سفید)

 • 1336

بازگشت به زندگی (1336/ عطاءالله زاهد/ سیاه و سفید)

برهنه‌ی خوشحال (1336/ عزیزالله رفیعی/ سیاه و سفید)

بلبل مزرعه (1336/ مجید محسنی/ سیاه و سفید)

بهلول (1336/ صادق بهرامی/ سیاه و سفید)

رستم و سهراب (1336/ مهدی رئیس‌فیروز و شاهرخ رفیع/ سیاه و سفید)

ظالم بلا (1336/ سیامك یاسمی/ سیاه و سفید)

قزل ارسلان (1336/ شاپور یاسمی/ سیاه و سفید)

مادموازل خاله (1336/ امین امینی/ سیاه و سفید)

مردی كه رنج می‌برد (1336/ محمدعلی جعفری/ سیاه و سفید)

نردبان ترقی (1336/ پرویز خطیبی/ سیاه و سفید)

یعقوب لیث صفاری (1336/ علی كسمایی/ سیاه و سفید)

 • 1337

آقای اسكناس (1337/ امین امینی/ سیاه و سفید)

انگشتر جادو (1337/ مهدی بشارتیان/ سیاه و سفید)

بیژن و منیژه (1337/ منوچهر زمانی/ سیاه و سفید)

جنوب شهر (1337/ فرخ غفاری/ سیاه و سفید)

چشم به راه (1337/ عطاءالله زاهد/ سیاه و سفید)

چهل طوطی (1337/ هوشنگ مرادی/ سیاه و سفید)

دشمن زن (1337/ پرویز خطیبی/ سیاه و سفید)

شاباجی خانم (1337/ صادق بهرامی/ سیاه و سفید)

طلسم شكسته (1337/ سیامك یاسمی/ سیاه و سفید)

طوفان در شهر ما (1337/ ساموئل خاچیكیان/ سیاه و سفید)

عروس فراری (1337/ اسماعیل كوشان/ رنگی)

لات جوانمرد (1337/ مجید محسنی/ سیاه و سفید)

ماجرای استودیو (1337/ حیدر صارمی/ سیاه و سفید)

همه گناهكاریم (1337/ عزیزالله رفیعی/ سیاه و سفید)

 • 1338

آسمون جل (1338/ نصرت‌الله وحدت/ سیاه و سفید)

آقا جنی شده (1338/ امین امینی/ سیاه و سفید)

آقای شانس (1338/ گرجی عبادیا/ سیاه و سفید)

از پاریس برگشته (1338/ هنریك استپانیان/ سیاه و سفید)

افسانه‌ی شمال (1338/ ابراهیم باقری/ سیاه و سفید)

اینم یك جورشه (1338/ عزیزالله رفیعی/ سیاه و سفید)

بازی عشق (1338/ والتر بیور/ سیاه و سفید)

بی‌ستاره‌ها (1338/ خسرو پرویزی/ سیاه و سفید)

پسر دریا (1338/ شاپور یاسمی/ سیاه و سفید)

پیمان دوستی (1338/ مهدی رئیس‌فیروز/ سیاه و سفید)

تپه‌ی عشق (1338/ ساموئل خاچیكیان/ سیاه و سفید)

جوانان امروزی (1338/ عبدالعلی منجم/ سیاه و سفید)

چشمه‌ی آب حیات (1338/ سیامك یاسمی/ سیاه و سفید)

چك یك میلیون تومانی (1338/ هنریك استپانیان/ سیاه و سفید)

داماد میلیونر (1338/ سالار عشقی/ سیاه و سفید)

دست تقدیر (1338/ گرجی عبادیا/ سیاه و سفید)

دو عروس برای سه برادر (1338/ محمد عبدی/ سیاه و سفید)

دوقلوها (1338/ شاپور یاسمی/ سیاه و سفید)

روز گمشده (1338/ رضا زندی‌نژاد/ سیاه و سفید)

روزنه‌ی امید (1338/ سردار ساگر/ سیاه و سفید)

سایه (1338/ امین امینی/ سیاه و سفید)

شانس و عشق و تصادف (1338/ حسین مدنی/ سیاه و سفید)

عروس كدومه (1338/ فرخ غفاری/ سیاه و سفید)

فرشته‌ی وحشی (1338/ مهدی رئیس‌فیروز/ سیاه و سفید)

قاصد بهشت (1338/ ساموئل خاچیكیان/ سیاه و سفید)

گوهر لكه‌دار (1338/ ابراهیم مرادی/ سیاه و سفید)

می‌میرم برای پول (1338/ مهدی رئیس‌فیروز/ سیاه و سفید)

هالو (1338/ حسین امیرفضلی/ سیاه و سفید)

یكی بود یكی نبود (1338/ رحیم روشنیان/ سیاه و سفید)

 • 1339

آتش و خاكستر (1339/ خسرو پرویزی/ سیاه و سفید)

آخرین هوس (1339/ مهدی امیرقاسم‌خانی/ سیاه و سفید)

آرامش قبل از طوفان (1339/ خسرو پرویزی/ سیاه و سفید)

آرشین مالالان (1339/ صمد صباحی/ سیاه و سفید)

آفت زندگی یا مرفین (1339/ محمدعلی جعفری/ سیاه و سفید)

آینه‌ی تاكسی (1339/ عزیزالله رفیعی/ سیاه و سفید)

اول هیكل (1339/ سیامك یاسمی/ سیاه و سفید)

بچه ننه (1339/ امین امینی/ سیاه و سفید)

بچه‌های محل (1339/ آرماییس آقامالیان/ سیاه و سفید)

بیم و امید (1339/ گرجی عبادیا/ سیاه و سفید)

پول حلال (1339/ فریدون قوانلو/ سیاه و سفید)

پیمان (1339/ مهدی رئیس‌فیروز/ سیاه و سفید)

چشم عشاق (1339/ صمد صباحی/ سیاه و سفید)

حاجی جبار در پاریس (1339/ موشق سروری/ سیاه و سفید)

دختری از اصفهان (1339/ گرجی عبادیا/ سیاه و سفید)

در جستجوی داماد (1339/ آرماییس آقامالیان/ سیاه و سفید)

دوستان یكرنگ (1339/ عباس شباویز/ سیاه و سفید)

ستارگان می‌درخشند (1339/ محمدعلی زرندی/ سیاه و سفید)

شد شد، نشد نشد (1339/ هوشنگ شفتی و احمد افسانه/ سیاه و سفید)

شیرفروش (1339/ اسماعیل كوشان/ سیاه و سفید)

صفرعلی (1339/ سعید نیوندی/ سیاه و سفید)

عروسك پشت پرده (1339/ مجید محسنی/ سیاه و سفید)

فردا روشن است (1339/ سردار ساگر/ سیاه و سفید)

فرشته فراری (1339/ گرجی عبادیا/ سیاه و سفید)

كی به كیه؟ (1339/ رضا كریمی/ سیاه و سفید)

ماجرای پروین (1339/ مهدی بشارتیان/ سیاه و سفید)

ماجرای جنگل (1339/ مهدی میرصمدزاده/ سیاه و سفید)

مروارید سیاه (1339/ مهدی رئیس‌فیروز/ سیاه و سفید)