فوکر، آنتون (۱۸۹۰ ـ ۱۹۳۹)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

فوکِر، آنْتون (۱۸۹۰ ـ ۱۹۳۹)(Fokker, Anton)

هواپیماساز هلندی. در ۲۰سالگی هوانورد شد. در جنگ جهانی اول، سازندۀ هواپیماهای دوباله و سه‌بالۀ آلمان بود. که راین‌هولد پلاتس[۱] آن‌ها را طراحی کرده بود. مدت کوتاهی تبعۀ آلمان بود، در ۱۹۱۹، دوباره به هلند و سپس به امریکا نقل مکان کرد. اف ـ ۷ ازجمله هواپیماهای غیرنظامی موفق فوکر است که در بسیاری از پروازهای طولانی اولیه از آن استفاده می‌شد.

 


  1. Reinhold Platz