فوکر، آنتون (۱۸۹۰ ـ ۱۹۳۹)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

فوکِر، آنْتون (۱۸۹۰ ـ ۱۹۳۹)(Fokker, Anton)

هواپیماساز هلندی. در ۲۰سالگی هوانورد شد. در جنگ جهانی اول، سازندۀ هواپیماهای دوباله و سه‌بالۀ آلمان بود. که راین‌هولد پلاتس[۱] آن‌ها را طراحی کرده بود. مدت کوتاهی تبعۀ آلمان بود، در ۱۹۱۹، دوباره به هلند و سپس به امریکا نقل مکان کرد. اف ـ ۷ ازجمله هواپیماهای غیرنظامی موفق فوکر است که در بسیاری از پروازهای طولانی اولیه از آن استفاده می‌شد.

 


  1. Reinhold Platz