فکه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

فَکَّه (Alphecca)
(یا: اَلْفَکَّه؛ نَیِّرَالْفَکَّه؛ مُنیْرٌمِنَ الْفَکَّه) نام روشن‌ترین ستارۀ آلفا در صورت فلکی اکلیل شمالی. دوتایی گرفتی از گونۀ رأس الغول[۱] است که قدر آن در دوره‌ای ۱۷.۴روزه، بین ۲.۲ و ۲.۳ تغییر می‌کند. این دو ستاره کوتوله‌هایی از ردۀ ‌A۰ و G۵، واقع در فاصلۀ ۷۸ سالِ نوریِ زمین‌اند. صورت اکلیل شمالی را بدان سبب فکه می‌نامند که آن را شبیه کاسۀ درویشان دانسته‌اند.

 


  1. Algol