فیروزه، شهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

فیروزه، شهر
(نام سابق: بزغان) شهری در استان خراسان رضوی، شهرستان نیشابور، و مرکز اداری بخش تختِ جلگه. با ارتفاع ۱,۱۶۵ متر در سرزمینی تپه‌ماهوری در ۸۷کیلومتری غرب مشهد و ۲۱کیلومتری غرب شمالی نیشابور، سر راه نیشابور به سلطان‌آباد قرار دارد. خط آهن تهران مشهد از کنار این شهر می‌گذرد. اقلیم این شهر معتدل و خشک و جمعیت آن ۵,۲۰۷ نفر است (۱۳۸۵).