قاسم آباد زوزن

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

قاسم‌آباد زوزَن
شهری در استان خراسان رضوی، شهرستان خواف، و مرکز اداری بخش جلگۀ زوزَن، با ارتفاعی حدود ۷۶۰‌ متر. در منطقه‌ای کوه‌پایه‌ای در ۲۱۵کیلومتری جنوب شرقی مشهد و ۳۳کیلومتری جنوب غربی خواف در دامنۀ شرقی کوه شاه‌نشین، سر راهِ روستاییِ بیاس‌آباد به جهان‌آباد، و دوکیلومتری شمال غربی زوزَن قرار دارد. اقلیم آن معتدل مایل به گرم و خشک و جمعیت آن ۴,۱۶۳ نفر است (۱۳۸۵).