قرنقوچای

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

قَرَنْقوچای

رودخانۀ دائمی در استان آذربایجان شرقی، شهرستان‌های چاراویماق، هشترود، و میانه، با طول ۱۵۰ کیلومتر. از کوهستان سهند سرچشمه می‌گیرد و به‌سوی جنوب شرقی روان می‌شود. در طول مسیر با رودخانه‌های فراوانی، ازجمله آلمالوچای، کلقان‌چای، شورچای، رود سراسکند، شهرچای و آیدوغموش مخلوط می‌شود و در شهرستان میانه به رودخانۀ قزل‌اوزن می‌ریزد. میانگین آبدهی‌سالانۀ این رودخانه ۵۶۰ میلیون متر مکعب (اندازه‌گیری‌شده در ایستگاه تونل راه‌آهن) است و وسعت حوضۀ آبگیر آن به ۷,۵۰۰ کیلومتر مربع می‌رسد.