قره سوی آذربایجان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\3' به '<!--3')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

قَرَه‌سویِ آذربایجان

رودخانه‌ای در استان‌های اردبیل و آذربایجان شرقی با طول ۲۵۵ کیلومتر. از ارتفاعات ۲۲کیلومتری شرق اردبیل سرچشمه می‌گیرد و به‌سوی غرب روان می‌شود. در شهرستان مشگین به‌سوی شمال جاری می‌شود و از شرق استان آذربایجان شرقی می‌گذرد و در ۲کیلومتری شمال شرقی اصلاندوز به رود ارس می‌ریزد. میانگین آبدهی سالانۀ این رودخانه ۲۰۰ میلیون متر مکعب است و مساحت حوضۀ آبگیر آن به ۱۳,۷۰۰ کیلومتر مربع می‌رسد.