قره گوز

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

قَرَه‌گوز

نمایش‌های عروسکی سایه (سایه‌بازی)[۱] ترکی، که نام خود را از شخصیت اصلی قره‌گوز گرفته‌اند. قره‌گوز یک «فرد معمولی» ساده‌دل است که در برابر هاچیوَتِ[۲] ریاکار قرار می‌گیرد. این نمایش عنصر ادا[۳] را از تئاتر خیابانی[۴] یا عوام‌پسند برگرفته و سخت به گفت‌وگوی نمایشی خنده‌آور متکی است.


  1. shadow-puppet plays
  2. Hacivat
  3. caricature
  4. street theatre