قمشه ای، نصرالله (قمشه ۱۲۵۷ـ همان جا ۱۳۲۴ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

قُمشه‌ای، نصرالله (قمشه ۱۲۵۷ـ همان‌جا ۱۳۲۴ق)

فیلسوف و عارف ایرانی. از نواد‌گان دختری ملا مصطفی قمشه‌ای است. پس از کسب علوم مقدماتی به اصفهان مهاجرت کرد و از درس ملا حسینعلی تویسرکانی بهره برد. سپس جهت استفاده از درس ملا هادی سبزواری، به سبزوار رفت و چندی بعد به زادگاه خویش بازگشت. از دیگر استادان وی آقا محمدرضا قمشه‌ای است. در قمشه و اصفهان کسانی چون شیخ اسدالله قمشه‌ای، میرزا مهدی الهی قمشه‌ای و ملا هادی فرزانۀ قمشه‌ای که به روایت وی میرزا نصرالله تعلیقۀ مبسوطی بر بخش امور عامۀ اسفار داشته است، در محضر او دانش آموختند.