قیر، تل

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

قیر، تَل

محوطه‌ای باستانی در دامنۀ کوه اَسمَری در منتهی‌الیه شمالی دشت قلعه تول، در استان خوزستان. بررسی آثار فرهنگی تل قیر نشان می‌دهد که قدمت آن‌جا به اواخر هزارۀ چهارم پ‌م می‌رسد و در آستانۀ هزارۀ سوم پ‌م در عصر مفرغ متروک شده است.