لهجه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

لَهجه (dialect)
گونه‌ای از یک زبان. لهجه‌ها معمولاً از نظر ویژگی‌هایی نظیر واژگان، دستور زبان، و تلفظ از یکدیگر متمایز می‌شوند. معمولاً هم به شکل شفاهی رواج دارند و تفاوت‌هایشان با زبان معیار بارز است. لهجه از دیدگاه علمی نیز زبان یک شخص یا گروه تعریف شده است که با زبان اعضای دیگر آن جامعه تفاوت دارد. لهجه‌ها بیشتر به گونه‌های زبانی مبتنی بر معیارهای جغرافیایی اطلاق می‌شود و این مفهوم از نظر اجتماعی‌ـ‌اقتصادی سایر گونه‌های زبانی نظیر لهجه‌های شغلی را دربرمی‌گیرد. در عصر حاضر با گسترش «لهجه‌شناسی[۱]»، مطالعۀ نظام‌مند گونه‌های محلی زبان‌ها مد نظر قرار گرفته است.

 


  1. dialectology