لورگ شتران

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

لُورْگِ شُتُران
نمکزاری در استان خراسان جنوبی، شهرستان نهبندان. در ۵۵کیلومتری جنوب شرقی سربیشه قرار دارد. طول این نمکزار ۹.۵ کیلومتر، مساحت آن ۲۸ کیلومتر مربع، و ارتفاع آن حدود ۱,۳۲۰ متر است.