لورگ شتران

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\3' به '<!--3')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

لُورْگِ شُتُران
نمکزاری در استان خراسان جنوبی، شهرستان نهبندان. در ۵۵کیلومتری جنوب شرقی سربیشه قرار دارد. طول این نمکزار ۹.۵ کیلومتر، مساحت آن ۲۸ کیلومتر مربع، و ارتفاع آن حدود ۱,۳۲۰ متر است.