لوریس ملیکوف، کنت میخاییل (۱۸۲۵ـ۱۸۸۸)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

لوریس مِلیکوف، کُنْت میخائیل (۱۸۲۵ـ۱۸۸۸)(Loris-Melikov, Count Mikhail)
دولتمرد ارمنی‌تبار روس. پس از سوءقصد به جان تزار[۱] اَلکساندر دوم، ریاست کمیسیون تحقیق دربارۀ علل تروریسم را برعهده گرفت و سپس وزیر کشور روسیه شد. برای اصلاحات دموکراتیک در حکومت روسیه برنامه‌هایی تهیه کرد، اما پس از قتل تزار (۱۸۸۱) این برنامه‌ها رد شد. کمیسیونِ لوریس ملیکوف اختیاراتی آمرانه بر همۀ نهادهای دولتی روسیه یافت. از این اختیارات برای سازگار کردن محیط اجتماعی و به‌ویژه سیاسی روسیه با لیبرالیسم بهره برد. دورۀ حکومتش به «دیکتاتوری دل[۲]» معروف شد، اما پس از شش ماه کمیسیون را برچیدند. پس از رد برنامه‌اش (برپایی مجلس نمایندگان و تشکیل حکومتی کابینه‌ای) از سوی تزار اَلکساندر سوم[۳]، استعفا کرد.

 


  1. tsar
  2. the dictatorship of the heart
  3. Tsar Alexander III