لوسمی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

لوسِمی (leukaemia)

لوسِمي

گروهی از سرطان‌های یاخته‌های خونی. مغز استخوان[۱] و سایر بافت‌های خون‌ساز[۲] را درگیر می‌کنند. وجه مشخصۀ اصلی لوسمی تولید افسارگسیختۀ یاخته‌های سفید است. این یاخته‌ها نابالغ و از برخی جهات غیرطبیعی‌اند. یاخته‌های ناهنجار فاقد قابلیت‌های دفاعی یاخته‌های سفید طبیعی‌اند و از آن‌جا که تعدادشان بسیار بیشتر از یاخته‌های طبیعی است، بیمار مستعد ابتلا به عفونت خواهد شد. درمان با پرتودرمانی[۳] و داروهای یاخته‌کش[۴] صورت می‌گیرد تا تکثیر یاخته‌های غیرطبیعی را مهار کنند. روش دیگر درمان پیوند مغز استخوان[۵] است. کم‌خونی[۶] و اختلال در انعقاد خون از دیگر علایم بیماری است که به‌علت عملکرد غیرطبیعی مغز استخوان و کاهش تولید گویچه‌های قرمز خون و پلاکت‌ها ایجاد می‌شود. لوسمی‌ها برحسب سرعت پیشرفت به دو گروه حاد[۷] و مزمن[۸] تقسیم می‌شوند. همچنین، آن‌ها را برحسب نوع یاختۀ سفید درگیر نیز طبقه‌بندی می‌کنند.

 


  1. bone-marrow
  2. blood-forming tissues
  3. radiotherapy
  4. cytotoxic drugs
  5. bone-marrow transplantation
  6. anaemia
  7. acute
  8. chronic