مادر (فیلم، 1368)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی