مالیات غیرمستقیم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مالیات غیرمستقیم (indirect tax)

مالیات بر تولیدات یا خدمات. مالیات بر ارزش افزوده[۱] و عوارض کالاهای داخلی[۲]، نمونه‌هایی از مالیات‌های غیر‌مستقیم به‌شمار می‌روند. نقطۀ مقابل مالیات غیر‌مستقیم، مالیات مستقیم[۳] است، مانند مالیات بر درآمد.

 


  1. value-added tax
  2. excise duties
  3. direct tax