مالیات غیرمستقیم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Shahraabi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

مالیات غیرمستقیم (indirect tax)

مالیات بر تولیدات یا خدمات. مالیات بر ارزش افزوده[۱] و عوارض کالاهای داخلی[۲]، نمونه‌هایی از مالیات‌های غیر‌مستقیم به‌شمار می‌روند. نقطۀ مقابل مالیات غیر‌مستقیم، مالیات مستقیم[۳] است، مانند مالیات بر درآمد.

 


  1. value-added tax
  2. excise duties
  3. direct tax