مالیات مستقیم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Shahraabi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

مالیات مستقیم (direct tax)

مالیاتی که مستقیماً از شخص یا سازمانی اخذ می‌شود، برخلاف مالیات‌های غیرمستقیم[۱] که از کالاها، هنگام خرید، گرفته می‌شود. تقریباً همۀ مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد و ثروت محسوب می‌شوند، نظیر مالیات بردرآمد[۲]، مالیات بر افزایش ارزش سرمایه[۳]، یا مالیات بر شرکت‌ها[۴]. در هر حال، مالیات سرانه[۵] نیز نمونه‌ای از مالیات مستقیم است.

 


  1. indirect taxes
  2. income tax
  3. capital gains tax
  4. corporation tax
  5. poll tax