محسن آباد طاهری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

محسن‌آباد طاهری

شهری در استان خراسان رضوی، شهرستان چناران، و مرکز اداری بخش گلبهار. در دشتی در ۵۲کیلومتری شمال غربی مشهد و ۱۲‌کیلومتری شرق شمالی چناران، سر راه چناران به سیدآباد، قرار دارد. اقلیم آن معتدل و نیمه‌خشک است.