محمدکاظم مروی (مرو ۱۱۳۳ـ پس از ۱۱۶۱ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\3' به '<!--3')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

محمّدکاظم مَرْوی (مرو ۱۱۳۳ـ پس از ۱۱۶۱ق)
سپاهی‌ و تاریخ‌نگار ایرانی‌. پس‌ از ویرانی‌ شهر مرو به‌دست ابراهیم‌خان‌ ظهیرالدوله‌، برادر نادر‌شاه‌، در ۱۱۴۰ق به‌ مشهد رفت‌. در ۱۱۴۹ق از قراولان‌ ابراهیم‌‌خان‌ ظهیرالدوله‌ شد. وی‌ در دومین‌ لشکرکشی‌ ابراهیم‌خان‌ به‌ داغستان‌ در ۱۱۵۱ق حضور داشت‌. به‌ فرمان‌ نادر‌شاه‌ با سایر مرویان دوباره به مرو بازگشت و به‌ خدمت‌ کربلایی‌ علی‌خان‌ افشار، بیگلربیگیِ‌ مرو، درآمد. در ۱۱۵۸ق در خدمت‌ علی‌‌قلی‌خان‌ افشار‌ برای سرکوبی‌ یموت‌ها به‌ خوارزم‌ رفت‌. پس‌ از مرگ‌ نادر‌شاه‌ در ۱۱۶۰ق به‌ وزارت‌ مرو منصوب شد. از زندگی وی پس از آن اطلاعی‌ در دست‌ نیست‌. محمدکاظم‌ کتابی‌ به‌ فارسی‌ در پادشاهی‌ نادر‌شاه‌ به‌ نام‌ عالم‌آرای‌ نادری‌ تألیف‌ کرد (۱۱۵۷ـ۱۱۶۶ق). میکلوخوماکلای، شرق‌شناس شوروی، عکس نسخۀ خطی این کتاب را منتشر کرد و محمدامین‌ ریاحی‌ این‌ اثر را تصحیح‌ و به‌چاپ‌ رساند (تهران‌، ۱۳۶۴ش‌).