نمایش مبدأ برای مختار ثقفی (۱ـ کوفه ۶۷ ق)

پرش به ناوبری پرش به جستجو

شما اجازهٔ ویرایش این صفحه را به این دلیل ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.


می‌توانید متن مبدأ این صفحه را مشاهده کنید یا از آن نسخه بردارید:

بازگشت به مختار ثقفی (۱ـ کوفه ۶۷ ق).