مدیریت عملیات و خدمات

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

مدیریّت عملیات و خدمات (line and staff management)

مسئولیت‌های مدیران عملیات، آن جنبه‌هایی از کار بنگاه را دربر می‌گیرد که مستقیماً به تولید کالاها و خدمات مربوط می‌شوند، مثل تولید یا فروش (مدیریت در صف). مدیرانی که خدمات پشتیبانی عرضه می‌کنند، از قبیل امور مالی و کارگزینی، اصطلاحاً وظایف خدماتی/ستادی انجام می‌دهند.