مردم گریز

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 08:18, 29 December 2021 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
تئاتر مردم گریز (حکاکی از نسخه 1719)

مردم‌گریز (The Misanthrope)

نمایش‌نامۀ کمدی، اثر مولیر[۱]. نخستین‌بار در ۱۶۶۶ در فرانسه اجرا شد. در مردم‌گریز آرمان‌های نجیب‌زادگی آلسست[۲] در تقابل با نگرش مادی‌گرایانۀ سلیمن[۳]، عاشق او قرار می‌گیرد.  1. Molière
  2. Alceste
  3. Célimène